DĄŻENIE DO SZCZĘŚCIA

Podobnie jak dążenie do szczęścia, samo dąże­nie do prawdy daje satysfakcję, podczas gdy speł­nienie bywa złudne. Prawda zdobyta traci swój blask, prawdy znane od dawna i powszechnie od dawna uznawane z czasem stają się fałszywe; łatwe prawdy są nudne, a prawdy w zbyt dużej ilości stają się półprawdami. Jeśli intelektualista jest cze­goś zbyt pewny i jeśli bardzo pociąga go gra umy­słu, zaczyna on odczuwać, że praca nie daje mu sa­tysfakcji. Treścią jego życia intelektualnego jest nie posiadanie prawdy, lecz poszukiwanie nowych nie­wiadomych. Harold Rosenberg najlepiej określił tę cechę życia umysłowego, kiedy powiedział, że inte­lektualista jest to człowiek, który przekształca od­powiedzi w pytania.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)