DAWNA SZTUKA

Istnieje niebezpieczeństwo, że dana sztuka tak właśnie zostanie zrozumiana. Szekspir w osobie ohylocks, a Dickens w osobie Fagina tworzyli cha­raktery, wyposażali je w przeżycia i myśli i   w przeciwieństwie do autorów scenariuszy i pro- pagandysitów — nie zamierzali za ich pośrednict­wem dawać instrukcji, jak myśleć i postępować. A jednak owe grupy, które narzucają środkom ma­sowego przekazu ograniczenia, nie błądzą, ponieważ odbiorca skłonny jest tak reagować, jakby otrzy­mywał owe instrukcje.Odbiorca środków masowego przekazu zawsze szuka w programie towaru, stereotypów i recept na zyae jakiejś nowej witaminy na zmęczenie i nie­pokój albo nowego wątku romansu.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)