CZĘŚĆ SPOŁECZEŃSTWA

Znaczna część społeczeństwa świadomie ogranicza się do bierności politycznej w warunkach, kiedy nie może wyrobić sobie własnej uzasadnionej opinii wielu sprawach. Ale mali politycy i mali biznes­meni — w aparacie administracyjnym i w świecie interesu — mieli dawniej poczucie, że większość spraw znajduje się w zasięgu ich kontroli, od cza­sów prezydenta Roosevelta zaś zmuszeni zostali do zetknięcia się z bardziej wykształconymi i wytraw­nymi ekspertami, ku swej rosnącej frustracji. Po­dobnie jak szeroka publiczność, ludzie ci obecnie mniej żywo i pewnie biorą udział w podejmowaniu poważnych decyzji; im mniej zaś rozumieją oni ma­chinę władzy, tym bardziej skłonni są podzielać budzić powszechne podejrzenia co do sposobu ko­rzystania z tej władzy.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)