COŚ WIĘCEJ NIŻ HEREZJE

Jasne jest, że ludziom tym chodzi o coś więcej niż herezje lat trzydziestych oraz sprawy bezpieczeń­stwa wynikłe z zimnej wojny, o coś więcej nawet niż okropne niezadowolenie wywołane wojną ko­reańską: era McCarthy’ego wysunęła na plan pierw­szy różne siły zaangażowane w trwającej od dawna rewolcie przeciw nowoczesności. Dawna Ameryka, do roku 1890 i pod pewnymi względami do 1914, była chroniona płaszczem bezpieczeństwa izolacji kontynentalnej, społeczności wiejskiej i wyznań protestanckich oraz rozkwitu kapitalizmu przemy­słowego. Ale powoli, rok za rokiem, w ciągu kilku dziesięcioleci zanurzała się w wiek XX i zmuszona była stawić czoło jego przykrym realiom: najpierw wtargnięcie kosmopolityzmu i sceptycyzmu, nastę­pnie zniknięcie amerykańskiego izolacjonizmu i ła­twego bezpieczeństwa militarnego, zmierzch trady­cyjnego kapitalizmu i jego uzupełnienie scentralizo­wanym państwem dobrobytu, wreszcie ogromne koszty i ograniczenia narzucone przez drugą wojnę światową, wojnę koreańską i zimną wojnę.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)