Kategoria: Uncategorized

JEDEN Z PRODUCENTÓW

Jeden z producentów, John E. Hasty, autor widowisk zarówno dla Hollywood, jak telewizji, dowodził podobno, że telewizja mo­głaby zrealizować w pełni swoje możliwości jako środek przekazu reklamy tylko wtedy, kiedy dy­rektorzy reklamowi byliby autorami programów. „Widzów telewizyjnych nie można traktować jako odbiorców rozrywki — powiedział. — Są oni po­tencjalnymi nabywcami tego […] co firma finan­sująca program ma do sprzedania. Ten fakt stano­wi rację istnienia programu […]. Toteż w produkcji telewizyjnej motyw sprzedaży jest czynnikiem do­minującym.”

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!