BEZLITOSNA DZIAŁALNOŚĆ

Oto dlaczego działalność jej była tak bezlitosna i odznaczała się taką pogonią za ofiara­mi i dlaczego wydawało się, że bardziej zależy jej na skompromitowaniu ludzi cieszących się szacun­kiem i wpływami niż na kolejnym nieznanym bol­szewiku. Zwolennicy McCarthy’ego, którzy twier­dzili, że zgadzają się z jego celami, mimo że potę­piają jego metody, nie wzięli pod uwagę, że dla prawdziwych popleczników właśnie jego metody były włć.ściwe, podczas kiedy cele zawsze pozosta­wały mgliste. Dla nich jego różnorodne i liczne oskarżenia były wygodne, ponieważ poszerzały sieć podejrzeń i umożliwiały schwytanie wielu ofiar, które nie były już albo nie były nigdy komunista­mi, podobnie jak postrach, który szerzył, odpowia­dał chęci zemsty i pragnieniu zdyskredytowania typu przywódcy stworzonego przez Nowy Ład.

Miło mi gościć Cię na moim blogu, który w całości poświęciłam tematyce hobby i rozrywki! Mam nadzieję, że artykułu jakie tutaj zamieszczam przypadną Ci do gustu i będziesz wracać tutaj często!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)